İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Paylaş:

İş Sağlığı ve Güvenliği

EGEM, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi;

EGEM, çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanarak, sistem periyodik olarak gözden geçirilir ve performansı izlenerek, sürekli olarak gelişmesi sağlanır.

Bu amaçla;

  • Çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
  • Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerde yürürlükteki İş Kanunlarına ve yasal gerekliliklere uyumu sağlarız.
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirler ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutarız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, kuruluşumuz için çalışanlar ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.